Освітні програми

Освітньо-професійна програма 053 «Психологія бізнесу та дизайн-мислення» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма 073 «Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма 073 «Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій» Другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма 231 «Соціально-психологічна допомога населенню» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма 231 «Соціальна реабілітація» Другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма 231 «Соціально-психологічна допомога населенню» Другого (магістерського) рівня вищої освіти